Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Hoffmanna pt.: „Rozwiązywanie równania Poissona w zwykłej i skierowanej zmiennopozycyjnej arytmetyce przedziałowej”

Authors

Work ID

r2501_2022

Date

22.12.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

4

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.