Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego p. dra hab. inż. A. Jaszkiewicza, prof. nadzw. w związku z postępowaniem Rady Wydziału WI PP w sprawie nadania mu tytułu naukowego profesora

Autorzy

Identyfikator dzieła

r267_2019

Data

01.10.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

recenzja