Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięcia naukowego pt. Metody obliczeniowe wspomagające modelowanie struktur złożonych cząsteczek RNA oraz istotnej działalności naukowej dra inż. M. Antczaka na potrzeby postępowania habilitacyjnego

Autorzy

Identyfikator dzieła

r272_2019

Data

03.10.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

recenzja