Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Redakcja monografii autorstwa dr inż. arch. Marty Pieczary pt.: „Współczesna przestrzeń publiczna w powiecie poznańskim. Metoda pomiaru wizualnej jakości przestrzeni publicznej w oparciu o jej cechy i elementy”

Authors

Work ID

r2798_2022

Date

22.03.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

558

Type of work

editorial work

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.