Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięć oraz aktywności naukowej dr inż. Roberta Studzińskiego ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Authors

Work ID

r2862_2022

Date

08.04.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.