Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Skład i łamanie tekstu monografii autorstwa dr inż. arch. Marty Pieczary pt.: „Współczesna przestrzeń publiczna w powiecie poznańskim. Metoda pomiaru wizualnej jakości przestrzeni publicznej w oparciu o jej cechy i elementy"

Authors

Work ID

r2891_2022

Date

22.04.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

459

Type of work

computer edition

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.