Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięć naukowych i aktywności naukowej dra inż. Pawła Kryszkiewicza, ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Authors

Work ID

r2907_2022

Date

08.04.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.