Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Przemysława Górnasia pt.: „Nośność doraźna asfaltowych nawierzchni drogowych w aspekcie dynamicznych obciążeń wywołanych ruchem pojazdów”

Authors

Work ID

r2916_2022

Date

06.05.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.