Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięcia naukowego dr inż. Macieja Klósaka w postaci monotematycznego cyklu 11 publikacji pt.: „Analiza eksperymentalna i numeryczna właściwości materiałów poddanych obciążeniom uderzeniowym w szerokim spektrum temperatur” przedstawionego jako podstawa w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauki inżynieryjne, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Authors

Work ID

r3040_2022

Date

17.06.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.