Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie algorytmu harmonogramu pracy oraz zestawień materiałów zależnie od dostępnych zasobów ludzkich i materiałowych

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Work ID

r3141_2022

Date

08.08.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

28

Type of work

research report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.