Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena osiągnięć naukowych w postępowaniu habilitacyjnym pn .„Analiza wybranych komponentów systemów ogrzewania i wentylacji budynków” dr inż. Łukasza Amanowicza

Authors

Work ID

r3219_2022

Keywords
PL
  • Systemy ogrzewania
  • wentylacja budynków
  • wielopłaszczyznowy monolityczny panel grzewczo-chłodzący
  • wymiana ciepła
  • straty ciepła
Date

06.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.