Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena osiągnięć naukowych w postępowaniu habilitacyjnym pn. „ Analiza wybranych komponentów systemów ogrzewania i wentylacji budynków” dr inż. Łukasza Amanowicza

Authors

Work ID

r3230_2022

Keywords
PL
  • Systemy ogrzewania
  • wentylacja budynków
  • wielopłaszczyznowy monolityczny panel grzewczo-chłodzący
  • wymiana ciepła
  • straty ciepła
Date

09.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.