Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dorobku habilitacyjnego dr inż. Tomasza Bartkowiaka, opracowana w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Authors

Work ID

r3258_2022

Date

19.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.