Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dorobku habilitacyjnego dr inż. Tomasza Bartkowiaka w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie nadania stopnia habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Authors

Work ID

r3259_2022

Date

05.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

13

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.