Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza stateczności skarp składowiska odpadów przemysłowych z zastosowaniem geomembran GXP Plus (na przykładzie AES GALABOVO)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Dział Projektów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r32_2019

Słowa kluczowe
PL
  • geomembrana
  • zastosowanie
Data

14.05.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

12

Typ dzieła

ekspertyza