Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie redakcyjne, skład i łamanie tekstu monografii pod redakcją Macieja Szafrańskiego, Marka Golińskiego, Magdaleny Graczyk-Kucharskiej i Małgorzaty Spychały pt.: „Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi wspomagane metodami statystycznymi"

Authors

Work ID

r3500_2022

Date

16.12.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

201

Type of work

editorial work

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.