Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja modyfikacji programu studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska realizowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej obejmujące wprowadzenie projektowania uniwersalnego do podstawowej siatki godzin

Authors

Work ID

r3518_2022

Date

12.12.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

5

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.