Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięć i aktywności naukowej wraz z informacją o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzujących naukę kandydata do stopnia doktora habilitowanego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Dariusza Ulbricha

Authors

Work ID

r3547_2023

Date

19.12.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.