Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięć i dorobku naukowego dr inż. Dariusza Ulbricha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

Authors

Work ID

r3552_2023

Date

04.12.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.