Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja modyfikacji programu studiów II stopnia kierunku Budownictwo realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej obejmujące wprowadzenie projektowania uniwersalnego do programu studiów

Authors

Work ID

r3557_2023

Keywords
PL
  • modyfikacja programu kształcenia
  • budownictwo
  • projektowanie uniwersalne
Date

20.12.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.