Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja modyfikacji programu studiów II stopnia kierunku architektura prowadzonego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej obejmującej wprowadzenie zagadnień z projektowania uniwersalnego do podstawowej siatki godzin

Authors

Work ID

r3560_2023

Keywords
PL
  • modyfikacja programu kształcenia
  • architektura
  • projektowanie uniwersalne
Date

29.12.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

2

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.