Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie badań termograficznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Polska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r35_2019

Słowa kluczowe
PL
  • termografia
  • diagnostyka termograficzna
Data

21.07.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

23

Typ dzieła

raport z badań