Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięcia naukowego pt.: „Technologia karoserii środków transportu drogowego – doskonalenie procesu i metod oceny jej jakości” oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Dariusza Ulbricha w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Authors

Work ID

r3633_2023

Date

10.01.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.