Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Pawałowskiego pt.: „Wpływ materiałów nieorganicznych o różnych gęstościach na obrazowanie medyczne oraz poprawność obliczeń rozkładów dawki w procesie radioterapii"

Authors

Work ID

r3782_2023

Keywords
PL
  • radioterapia
  • tomografia komputerowa
  • artefakty
  • algorytmy obliczeniowe
  • promieniowanie jonizujące
Date

13.03.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

5

Type of work

review

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.