Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Recenzja dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i popularyzatorskiego, współpracy międzynarodowej oraz dorobku zawodowego i organizacyjnego dr inż. Barbary KSIT opracowana w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauki inżynieryjno-techniczne, w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport

Authors

Work ID

r4573_2024

Date

28.12.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

13

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.