Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Recenzja osiągnięć naukowych, w tym osiągnięcia zatytułowanego „Wpływ wybranych surfaktantów z grupami cukrowymi na biodostępność substancji biologicznie aktywnych”, stanowiącego podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne oraz ocena całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzującego naukę dr inż. Wojciecha Smułka

Authors

Work ID

r4618_2024

Date

15.01.2024

Language

polish

Number of pages or volume of work

14

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.