Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Określenie możliwości zastosowania materiałów z recyklingu (przerobu odpadów budowlanych wg metody przetwarzania R5) do ponownego zastosowania w budownictwie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r464_2019

Słowa kluczowe
PL
  • badania kruszyw
  • recykling
Data

27.11.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

opinia