Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena całokształtu dorobku w związku z postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Macieja Matuszewskiego prowadzonym przez Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Authors

Work ID

r474366_2016

Date

20.03.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.