Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Jacka Wojciechowskiego pt:: ”Algorytmizacja procesów dynamicznych w agregatach rolniczych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu"

Authors

Work ID

r478759_2016

Date

18.05.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

review