Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: „Wydzielanie i rozdział jonów metali z roztworów wodnych z wykorzystaniem ekstrakcji i technik membranowych” dr inż. Magdaleny Regel-Rosockiej w postępowaniu habilitacyjnym

Authors

Work ID

r483835_2016

Keywords
PL
  • recenzja habilitacyjna
Date

24.05.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.