Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. arch. Kamili Sikorskiej-Podymy pt.: „Bezpieczeństwo pożarowe zabytkowych obiektów użyteczności publicznej na wybranych przykładach miasta Poznania”

Authors

Work ID

r484701_2016

Date

25.06.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

review