Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięć i aktywności naukowych, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Pawła Popielarskiego

Authors

Work ID

r486099_2016

Date

25.07.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

review