Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dorobku naukowego dr hab. Tomasza Martyńskiego oraz ocena dokonań w zakresie organizacji nauki i działalności dydaktyczno-wychowawczej (dotyczy wniosku o tytuł profesora)

Authors

Work ID

r486483_2016

Keywords
PL
  • monowarstwy Langmuira
  • biofizyka molekularna
  • materiały optoelektroniczne
  • wyświetlacz ciekłokrystaliczne
Date

12.07.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

5

Type of work

review