Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena działalności i dorobku naukowego dr Krzysztofa Kempy w związku z wnioskiem o nadanie mu tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk fizycznych

Authors

Work ID

r486833_2016

Keywords
PL
  • plazmonika
  • kropki kwantowe
  • nanorurki węglowe
  • kryształy fotoniczne
Date

24.06.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

4

Type of work

review