Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja artykułu naukowego pt.: „Zastosowanie Szarego Modelu GM (1,1) w predykcji krótkich szeregów finansowych na przykładzie przedsiębiorstw sektora produkcji materiałów budowlanych” przewidzianego do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria: Organizacja i zarządzanie

Authors

Work ID

r491055_2016

Date

06.06.2016

Language

polish

Number of pages or volume of work

2

Type of work

review