Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Recenzja dorobku naukowego dr inż.Tomasza Buchwalda ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia pt.: „Spektroskopia Romana w ocenie właściwości, modyfikacji i potencjału aplikacyjnego materiałów biomedycznych" i istotnej aktywności naukowej w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Authors

Work ID

r4978_2024

Date

12.05.2024

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.