Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia o monografii naukowej, dorobku naukowym, dydaktycznym i zawodowym dr inż. Michała Guminiaka z Politechniki Poznańskiej w Poznaniu w związku z ubieganiem się o stopień doktora habilitowanego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Autorzy

Identyfikator dzieła

r499034_2016

Słowa kluczowe
PL
  • recenzja habilitacyjna
Data

27.12.2016

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

12

Typ dzieła

recenzja