Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i współpracy międzynarodowej dr inż. Joanny Jeż-Walkowiak w postępowaniu habilitacyjnym

Autorzy

Identyfikator dzieła

r501168_2017

Słowa kluczowe
PL
  • recenzja habilitacyjna
Data

23.01.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja