Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej dr inż. Sławomira Karasia w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo, na podstawie cyklu publikacji powiązanych tematem – statyka i dynamika ustrojów mostowych

Autorzy

Identyfikator dzieła

r503387_2016

Słowa kluczowe
PL
  • recenzja habilitacyjna
Data

28.12.2016

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

recenzja