Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego, profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych

Autorzy

Identyfikator dzieła

r505695_2017

Data

09.03.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

recenzja