Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego, profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych

Authors

Work ID

r505695_2017

Date

09.03.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.