Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena dorobku naukowego, wdrożeniowego i doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi oraz osiągnięć w opiece naukowej dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego, profesora Politechniki Poznańskiej w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych

Authors

Work ID

r505710_2017

Date

03.03.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.