Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. inż. Andrzeja Frąckowiaka z Politechniki Poznańskiej ubiegającego się o tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych

Authors

Work ID

r506058_2017

Date

09.03.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

15

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.