Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr hab. inż. Aldony Łowińskiej-Kluge w związku z prowadzonym postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych

Autorzy

Identyfikator dzieła

r506501_2017

Data

27.02.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

recenzja