Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięcia naukowego i aktywności naukowej dr inż. Doroty Czarneckiej-Komorowskiej opracowana w związku ze wszczętym postępowaniem o nadanie Jej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn

Authors

Work ID

r510347_2017

Date

24.04.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.