Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Molika pt.: „Analiza parametrów szybkozmiennych i ekologicznych doładowanego silnika o zapłonie iskrowym w warunkach statycznych i podczas rzeczywistej eksploatacji”

Authors

Work ID

r510541_2017

Date

27.03.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.