Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Molika pt.: „Analiza parametrów szybkozmiennych i ekologicznych doładowanego silnika o zapłonie iskrowym w warunkach statycznych i podczas rzeczywistej eksploatacji”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r510541_2017

Data

27.03.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

recenzja