Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Modyfikacja i optymalizacja programu służącego do detekcji punktów lutowniczych na podstawie zdjęcia płytki PCB oraz opracowanie wskaźnika z czujnikiem AHRS

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r518270_2017

Słowa kluczowe
PL
  • robot lutowniczy
  • generowanie kodu maszynowego
  • analiza konstrukcji
  • system wizyjny
Data

28.09.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

92

Typ dzieła

kod źródłowy