Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie badań laboratoryjnych pod tytułem: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny” Próbki pobrane w dniu 10.-18.06.2019 r.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r520_2019

Słowa kluczowe
PL
  • mieszanka mineralno-asfaltowa
  • lepiszcze asfaltowe
  • wypełniacz mineralny
  • kruszywo
Data

13.11.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

12

Typ dzieła

opinia