Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Ocena wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS 16 P/W 20/30 o składzie zgodnym z badaniem typu nr 45/138

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r521030_2017

Keywords
PL
  • mieszanka mineralno-asfaltowa
  • trwałość zmęczeniowa
  • koleinowanie
Date

14.09.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

4

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.