Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia biegłego w sprawie sygn. akt V Ds. 31/13. Analiza przyczyn awaryjnego rozszczelnienia gazociągu DN500 w miejscowości Janków Przygodzki w dniu 14.11.2013 r. i sprowadzenia pożaru strumieniowego gazu ziemnego, zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Dział Projektów, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r521678_2017

Keywords
PL
  • awarie gazociągów
  • stateczność skarp
  • analiza numeryczna
  • współpraca gazociągu z podłożem
Date

04.08.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

154

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.