Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport końcowy. Sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadań. Pakiet WP2

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r522416_2017

Słowa kluczowe
PL
  • bezzałogowe statki powietrzne
  • systemy sensorowe
Data

30.11.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

21

Typ dzieła

raport z badań